Servicemitarbeiter / Host DAY (m/w) – Ruby LILLY NEU